دانستنی ها

انتخاب گروه :

رشد اجتماعی کودکان در بازی
۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵

رشد اجتماعی کودکان در بازی


بازی در رشد اجتماعی کودکان تاثیر چشم گیری دارد.کودکان اغلب برای اولین بار از راه بازی گروهی به ارزش کودکان دیگر که بدون آنان بازی مقدور نیست پی می برند.آنان یاد می گیرند که چگونه از طریق بازی یکدیگر را قبول داشته باشند، درباره قوانین بازی توافق کنند و گروهی به بازی بپردازند.مفهوم همکاری، پیروزی بر گروه رقیب، شکست، همچشمی و برتری طلبی اغلب در بازی های جمعی و گروهی به رشد لازم می رسد.

از طرف دیگر کودک در ضمن بازی با رفتار بزرگسالان و نقشی که خود او در آینده باید ایفا کند آشنا می شود و قدرت جسمانی کلامی، ذهنی و استعداد خود در برقراری ارتباط با دیگران را گسترش می دهد.

از لحاظ رشد اجتماعی، تعامل در بازی با دیگر کودکان، کودک را قادر می سازد تا تصورش را از خود و دیگران بصورت عام رشد دهد.کودکی که بازی می کند نقش خود را دائم تغییر می دهد و مجبور می شود چشم انداز خود را نیز تغییر دهد.در بازی های گروهی که دارای مقررات و قواعد است بازیکن باید علاوه بر نقش خود نقش دیگر بازیکنان را نیز بداند همچنین باید توانایی بر عهده گرفتن نقش دیگران را در خود رشد و توسعه دهد.کودک شروع به ارزیابی توانایی های خود در مقابل دیگران می کند و هویت یا تصور از خود را بهبود می بخشد.بچه هایی که بازی می کنند بیش از هویت خود یاد می گیرند، آنها از طریق بازی کردن نقش های مختلف بزرگسالان مقررات اجتماعی و معیارهایی را که رفتار بازیگر را تنظیم می کند می آموزند.

در بازی هایی که دارای مقررات و قواعدی هستند بازیگر باید یاد بگیرد که به قواعد بازی حتی زمانی که انگیزه های آنی او را به سوی یک رفتار کاملآ متفاوت سوق می دهد تسلیم شود. کودک در بازی یاد می گیرد که چگونه در بین جمع زندگی کند، چه ضوابطی را برای زندگی در نظر داشته باشد، در درگیری ها و معرکه زندگی چه موضعی و چه راه و روشی را در پیش گیرد. بازی ها افراد را با مقررات و ضوابط زندگی آشنا می کنند، روح سازگاری را در افراد پدید می آورند و فنون زندگی جمعی را عملآ به طفل یاد می دهند.

کودک در سایه بازی در می یابد که همیشه نمی تواند از طریق اعمال خشم به پیش برود، در همه جا نمی تواند عصبانی شود و نظرات خود را اعمال نماید، همه گاه نمی تواند دیگران را وادار به تسلیم خواسته های خود کند بلکه در مواردی که لازم است باید تسلیم خواسته های دیگران باشد بخصوص که اگر آن خواسته ها به حق باشد.

بازی به کودکان می آموزد که زندگی یک داد و ستد است و در ازای دریافت خدمتی باید خدمتی برای دیگران انجام داد، اگر چیزی از کسی می گیریم باید چیزی هم متقابلآ به او بدهیم وگرنه اجتماع وجود ما را تحمل نخواهد کرد و بالاخره بازی کودکان را وا میدارد که تن به پذیرش و صلح دهند و دریابند که همه گاه نمی توانند از راه جبر و فشار سلطه خود را بر دیگران اعمال کنند.

آرسیس دنیای بازیس!