دانستنی ها

انتخاب گروه :

مشخصه های بازی کودکان
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵

مشخصه های بازی کودکان

روان شناسان معاصر مشخصات زیر را در بازی های کودک کشف کرده اند:

- بازی ، یک نیاز درونی است نه یک نیاز فیزیولوژیک یا خواسته اجتماعی.

- بازی با پرسش من با این شئ چه می توانم بکنم هدایت می شود.

بنابراین بازی غیر از کاوش است زیرا در کاوش این سوال مطرح است: این شئ چیست و با آن چه می توان کرد؟

- در بازی بیشتر به کاربرد اشیا توجه می شود.

- بازی با آزادی از مقررات خارجی تحمیلی مشخص می شود.

- بازی متضمن فعالیت است.

- بازی کودکان تحت تاثیر سنت است، به این معنی که در بازی های خود از بزرگسالان تقلید می کنند.

- بازی از الگوی قابل پیش بینی رشد و تکامل با توجه به سن کودک، پیروی می کند.


بازی بهترین وسیله است که کودکان به آنچه شخصآ دوست دارند بپردازند.مقررات لازم را شخصآ وضع کنند.احساس هویت و استقلال کنند.آنچه را که می خواهند تجربه کنند، کشف کنند و بیاموزند.به تبادل عاطفی با همسالان خود بپردازند.به میزان نیازشان لذت ببرند و خوشحال شوند.مسايل زندگی را در خود تجربه کنند، نگرانی های خود را کاهش دهند و از بین ببرند.مهارت های حسی حرکتی خود را رشد و گسترش دهند.در دنیای خیالی خود فرو روند.نقش های جنسی خود را دریابند و به خلاقیت بر انگیخته شوند.

با انضباط های لازم جهت زندگی جمعی آشنا شوند و خود را در خویشتن رشد و گسترش دهند.

جهت مشاهده بخش اسباب بازی فکری روی کلمه کلیک نمایید.